De gemeente Groningen wil actie ondernemen tegen excessen als gevolg van overmatig alcoholgebruik door leden van studentenverenigingen. Hiervoor is de gemeente in overleg met de acht grootste verenigingen in de stad, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door RTV Noord.De verenigingen van koepelorganisatie Contractus, waar onder meer Vindicat en Albertus onder vallen, hebben in totaal zo’n 6.500 leden. De besturen overleggen met de gemeente over maatregelen tegen overmatig alcoholgebruik.

De gesprekken zijn in gang gezet vanwege een reeks incidenten binnen verenigingen. Een deel van de incidenten had te maken met overmatige alcoholconsumptie.

De Groningse burgemeester Peter den Oudsten zegt in gesprek met RTV Noord dat hij een einde wil maken aan een te sterke ‘alcoholcultuur’ in bepaalde verenigingen. Hij stelt dat door die cultuur ongewenste situaties ontstaan.

“Bijvoorbeeld dat er zoveel gedronken wordt, dat mensen in hun eigen braaksel in de sociëteit liggen”, zei de burgemeester tegen de regionale omroep. “Die blijven daar liggen, terwijl er mensen aan de bar staan. Of mensen die waggelend de sociëteit uitlopen.”

Partijen overleggen nog over afspraken

Op dit moment zijn nog geen afspraken vastgelegd, aldus de woordvoerder van de gemeente. “We hebben een lijst met punten en die werken we af. Er worden nog zaken toegevoegd en afgestreept.”

Omdat nog niks vaststaat, kan de zegsman niet in details treden over de inhoud van de lijst. Wel noemt hij als voorbeelden voorlichtingscampagnes en een aanbod van alcoholvrije dranken. Ook wordt overlegd over een verbod op het schenken van alcohol voor dronken studenten.

Niet alle verenigingen zouden direct enthousiast zijn geweest over deelname aan het project. De gemeente benadrukt dat het project draait om het voorkomen van excessen. “Het is niet de bedoeling dat we de boel gaan droogleggen.”

De afspraken worden naar verwachting in mei gepresenteerd in de Groningse gemeenteraad. Voor die tijd wordt de lijst voorgelegd aan deskundigen, bijvoorbeeld van de GGD.