Noord-Holland is niet langer de muziekfestivalprovincie van Nederland. Vorig jaar werden er voor het eerst meer muziekfestivals in Noord-Brabant georganiseerd dan in Noord-Holland. 

Dat meldt NRC op basis van de Festival Atlas, een uitgebreide analyse van de Nederlandse festivalscène door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Behalve muziekfestivals zijn voor de atlas ook andersoortige festivals als food-, film- en architectuurfestivals meegenomen.  

Als we al die festivals bij elkaar optellen, is Noord-Holland nog steeds koploper. Toch lijkt er sprake van een trendbreuk. Waar de festivalhonger de afgelopen jaren onverzadigbaar was en er steeds meer festivals bijkwamen, is er nu sprake van een afname: kon je in 2016 in Noord-Holland nog 405 festivals bezoeken, vorig jaar waren dat er nog ‘maar’ 337. 

Die tendens geldt overigens voor de meeste provincies. Alleen in Utrecht en Noord-Brabant werden vorig jaar meer festivals opgetuigd dan in 2016. 

Muziekfestivals
Als we de muziekfestivals eruit pikken, legde Noord-Holland het in 2018 voor het eerst af tegen Noord-Brabant. Stonden er in onze provincie 205 muziekfestivals op het programma, in Noord-Brabant waren dat er 219.

Ruim de helft van de Noord-Hollandse festivals werd gehouden in Amsterdam. Met 100 festivals was de hoofdstad ook in 2018 nog steeds dé festivalstad van Nederland, al is er wel sprake van een flinke afname. In 2016 werden er namelijk nog zo’n 130 muziekfestivals in de hoofdstad gehouden. Dat Noord-Holland haar koppositie kwijt is door de de krimpende Amsterdamse muziekfestivalmarkt, lijkt dus een veilige conclusie. 

Festivalhonger onstilbaar? 
Maar waarom worden er  in de hoofdstad minder festivals georganiseerd? De festivalhonger leek toch jaren onstilbaar? Het heeft niet zozeer te maken met de vraag, suggereert NRC, maar met gemeentelijk beleid. Geluidsnormen, duurzaamheidseisen en andere criteria maken het voor de organisaties steeds ingewikkelder om nog aan de hoge verwachtingen van de festivalgangers te voldoen. 

Bovendien wordt er steeds meer rekening gehouden met omwonenden en de natuur. Zo heeft de gemeente Amsterdam onlangs in het nieuwe evenementenbeleid laten vastleggen dat er op zestien locaties in de stad, waaronder Blijburg en Ruigoord, geen festivals mogen worden gehouden.