Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is geschrokken van de incidenten rondom lachgasgebruik op Koningsdag. Een woordvoerder geeft aan dat een onderzoek loopt naar de risico’s van lachgasgebruik onder jongeren.Tijdens Koningsdag werden in Amsterdam op veel verschillende plekken ballonnen met lachgas verkocht. Volgens een woordvoerder van de burgemeester zijn tientallen mensen onwel geworden door het inhaleren van het gas. Waar ze precies last van hebben gehad, is niet bekend.

Toch noemt staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) het ‘zorgelijk’ dat veel mensen onwel zijn geworden. “Wij hebben deze berichtgeving natuurlijk ook gezien en nemen dit erg serieus”, zegt zijn woordvoerder.

‘Gebruik neemt enorm toe’
In Amsterdam was de verkoop van ballonnetjes met lachgas niet verboden, terwijl dit in bijvoorbeeld Hoorn en Alkmaarwel het geval was. “Lachgas is op zichzelf een legaal middel, dat maakt het lastig het oneigenlijke gebruik onder jongeren aan te pakken. En dat oneigenlijke gebruik neemt enorm toe.”

Er zijn wel wat mogelijkheden om de straatverkoop van lachgas in te dammen. “Gemeenten hebben een eigen regelgeving rondom venten. Een verkoper mag bijvoorbeeld niet langer dan vijftien minuten op dezelfde plek een product verkopen zonder vergunning, anders wordt dit gezien als standplaats.” Deze regel geldt echter niet voor Koningsdag, wanneer de stad in één grote vrijmarkt verandert. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is al langere tijd bezig met maatregelen voor de verkoop van lachgas en ging met verschillende verkopers in gesprek. Zo is Bol.com al gestopt met de verkoop van lachgaspatronen en hanteert een aantal verkooppunten een maximum aantal patronen per klant. 

Onderzoek
Het Trimbos Instituut doet op dit moment onderzoek naar het gebruik van lachgas onder jongeren. “Uit eerder onderzoek blijkt dat het gebruik van lachgas leidt tot relatief weinig gezondheidsschade. Maar oneigenlijk gebruik is nooit zonder risico, zeker in combinatie met andere middelen zoals alcohol. En bij excessief gebruik treedt er wel degelijk ernstige gezondheidsschade op.”

De staatssecretaris geeft aan dat het onderzoek van het Trimbos scherper moet krijgen wat de risico’s zijn van lachgasgebruik. Eventuele vervolgmaatregelen tegen lachgasgebruik zullen dus ook pas na dit onderzoek komen.